Kooperatywa technologiczna Kotec

autonomia cyfrowa
cat with a phone

Jesteśmy kolektywem technologicznym nastawionym na autonomię cyfrową.

Uważamy, że wolne oprogramowanie i federacja są drogą do bardzo potrzebnej transformacji technologii. Sprzeciwiamy się monopolizacji internetu, big tech oraz inwigilacji.

Opieramy swoje działania na ekonomii solidarnościowej, czyli wzajemnej pomocy i transparentności. Ważne są dla nas wspólne wartości kooperatywy.

Czym się zajmujemy?

Oferujemy szeroki zakres usług informatycznych i wsparcia technologicznego, zwłaszcza dla artystów, grup aktywistycznych, organizacji non-profit, innych spółdzielni i inicjatyw, które chcą uniezależnić się od korporacyjnych narzędzi.

cat with a tesseract